2022 26 vasario

Lietuva, Latvija, Estija ir Lenkija prašo suspenduoti Rusijos ir Baltarusijos paralimpinius komitetus

Lietuvos paralimpinis komitetas inicijavo bendrą Baltijos šalių ir Lenkijos kreipimąsi į Tarptautinį paralimpinį komitetą su raginimu imtis sankcijų prieš Rusijos ir Baltarusijos paralimpinius komitetus. Kreipimasis nuskambėjo karinės agresijos prieš Ukrainą akivaizdoje.

Tarptautiniam paralimpiniui komitetui ir jo prezidentui Andrew Parsonsui adresuotame laiške Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Lenkijos paralimpinių komitetų vadovai pareikalavo nedelsiant imtis sankcijų prieš Rusijos ir Baltarusijos paralimpinius komitetus bent kol nesiliaus agresija Ukrainoje.

Tarptautinio paralimpinio komiteto narės šalys yra raginamos suteikti Ukrainos paralimpiečiams visokeriopą pagalbą, siekiant Ukrainos dalyvavimo Pekino žiemos paralimpinėse žaidynėse, kurios prasidės jau kitą savaitę.

„Esame giliai sukrėsti Rusijos agresijos prieš Ukrainą ir jos žmones. Rusija ir Baltarusija pažeidė visas žmogiškumo taisykles, taip pat pažeidė olimpinių paliaubų principą. Šią akimirką Rusija gąsdina ne vien tik Ukrainą, tačiau ir visą demokratinį pasaulį.

Olimpinių paliaubų rezoliucija reikalauja visų narių bendradarbiauti su Tarptautiniu olimpiniu komitetu ir Tarptautiniu paralimpiniu komitetu, siekiant naudoti sportą kaip taikos ir dialogo siekimo įrankį konflikto teritorijoje per olimpines ir paralimpines žaidynes ir ne jų metu. Rusija pažeidė olimpines paliaubas siaubingiausiu įmanomu būdu.

Kviečiame neatidėliotinai imtis priemonių ir pritaikyti sankcijas Rusijos ir Baltarusijos paralimpiniams komitetams neribotam laikui arba bent iki agresijos prieš demokratinę Ukrainą pabaigos.

Šios neatidėliotinos priemonės reikalingos kaip dalis stipraus demokratinio pasaulio atsako į Rusijos agresoją prieš Ukrainos žmonės ir pagarba olimpinių paliaubų principui.

Tuo pačiu turime užtikrinti Ukrainos delegacijai saugų patekimą į 2022 m. Pekino žiemos paralimpines žaidynes. Kviečiame šalis nedelsiant pasiūlyti humanitarinę ir finansinę pagalbą Ukrainos paraatletams“, – sakoma kreipimęsi į Tarptautinį paralimpinį komitetą.

Pasak kreipimąsį iniciavusio Lietuvos paralimpinio komiteto prezidento Mindaugo Biliaus, ketvirtadienį išreikštos Tarptautinio paralimpinio komiteto pozicijos neužtenka, kad būtų pasiekti realūs rezultatai.

„Galima sankcija, kurią matome – Rusijos ir Baltarusijos paralimpinių komitetų suspendavimas. Tai – priemonė pademonstruoti, kad karinė agresija turi kainą. Tai reikštų, kad šių šalių sportininkai negalėtų dalyvauti tarptautinėse varžybose, įskaitant ir Pekino žiemos žaidynes.

To kaltininkai sėdi Kremliuje, kuris daug metų sportą naudoja kaip politinį įrankį. Turime aiškiai pasakyti, kad sporto pasaulis yra prieš karą, prieš niekuo dėtų žmonių kraują.

Privalome visi padėti Ukrainai. Vakar ir šiandien bendravau su Ukrainos paralimpinio komiteto atstovais, informavau, kad esame pasirengę suteikti visokeriopą pagalbą“, – sakė M. Bilius.

Pekino žiemos paralimpinės žaidynės įvyks kovo 4 – 13 dienomis Kinijoje.

Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Lenkijos paralimpinių komitetų kreipimasis į Tarptautinį paralimpinį komitetą.