2023 24 spalio

Renkami geriausi Lietuvos fizinio ugdymo pedagogai

Fizinio ugdymo pedagogai ne tik skatina judėjimą ir sveiką gyvenseną. Šiose pamokose moksleiviams diegiamos olimpinės vertybės, padedama ugdyti fizinį raštingumą ir asmenybę formuojančius gebėjimus, kaip komandinis darbas, pagarbą, užsispyrimas. Siekiant padėkoti fizinio ugdymo pedagogams jų atsidavimą darbui ir pastangas, jau keturioliktus metus rengiami Lietuvos fizinio ugdymo mokytojų apdovanojimai.

Penktus metus iš eilės bus pagerbti ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose dirbantys specialistai, kurių darbas – formuoti mažųjų fizinį raštingumą. Pirmą kartą bus apdovanoti ugdytojai, dirbantys su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais vaikais.

„Šie apdovanojimai – proga padėkoti už didžiulį pedagogų indėlį ugdant sveikesnę, fiziškai aktyvesnę visuomenę, jaunąją kartą supažindinant su olimpinėmis vertybėmis ir olimpizmo filosofija.

Džiaugiuosi, kad šiais metais įtraukėme dar vieną kategoriją – specialistus, dirbančius su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais vaikais. Sportas ir fizinis aktyvumas šiems vaikams padeda ne tik lavinti reikalingus įgūdžius, bet ir socializuotis, įgyti drąsos ir pasitikėjimo savimi“, – sakė Lietuvos tautinio olimpinio komiteto (LTOK) prezidentė Daina Gudzinevičiūtė.

„Mokytojų, dirbančių su specialiųjų ugdymo poreikių turinčiais vaikais vaidmuo yra labai svarbus. Tai yra žmonės, padedantys formuotis savarankiškoms, aktyvioms ir drąsioms asmenybėms. Fizinis aktyvumas – būtina dedamoji šiame kelyje visiems vaikams. Aš neabejoju, kad projektas prisideda prie aktyvios visuomenės kūrimo, džiaugiamės galėdami būti šių procesų dalimi“, – sakė Lietuvos paralimpinio komiteto prezidentas Mindaugas Bilius.

Geriausių Lietuvos fizinio ugdymo mokytojų rinkimuose bus apdovanoti 15 pedagogų. Apdovanojimai vyks iškilmingoje ceremonijoje prezidentūroje.

Jie bus vertinami pagal praktinę veiklą ir indėlį į šalies vaikų ir jaunimo fizinį aktyvumą, fizinio ugdymo ir sporto plėtrą 2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metais.

Apdovanojimams paraiškas gali teikti Lietuvos bendrojo ugdymo, profesinio mokymo įstaigų, Lietuvos neformaliojo ugdymo ikimokyklinių įstaigų fizinio ugdymo mokytojai. Taip pat ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogai, judesio korekcijos mokytojai ir kiti pedagoginiai darbuotojai, sistemingai vedantys praktinius fizinio ugdymo užsiėmimus ikimokyklinio ugdymo įstaigose.

Kandidatų paraiškas galima pateikti pagal žemiau pateiktą anketą ir nuostatus. Kandidatų anketų laukiama iki 2023 m. lapkričio 13 d. el. paštu paulius@ltok.lt. Telefonas pasiteiravimui: (8 6) 8049 705.

Apdovanojimus organizuoja Lietuvos tautinis olimpinis komitetas (LTOK), Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM), Lietuvos paralimpinis komitetas (LPAK), Lietuvos kūno kultūros mokytojų asociacija (LKKMA), Respublikinė ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacija (RIUKKPA).

Nuostatai 2023

Anketa 2023